مهتاب

  • ۳۰ دی ۱۳۹۳image description

مهتاب
حاصل اتصالی عاشقانه است
میان ماه
و شمس
ارتباطی ماورای زمین
و زمینیانی
که انکارش می کنند
ماورای باور شب زنده داران

مهتاب
یعنی
می شود خورشید را تابید

۲۹ دی ماه ۱۳۹۳

دیدگاه ها