باران ببار

  • ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۶image description
ای خزان زرد در زیر قدمهایت بهار در نبودت هر دل افسرده گلستان شوره زار مطرب از شعر وجودت صد ترنم آفرید نوبهاران تشنه باران تو، باران ببار  ...

آینه زندگی

  • ۷ مهر ۱۳۷۴image description
ای آینه زندگی و ای تقلید هیاهو آیا تو در آن روز انعکاس و در آن تصویر لبخند روی آینه اشک هیچ رود را پایانه ای دیدی جز تفکر دریا؟ و افسوس خوردی بر تحلیل نور در تاریکی مطلق زمان؟‌… و حال در میان ریگزارهای محبت از سوی بی محبتان تنها می گویی دریغ که مرداب...